Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγχιστεία

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος συγγενής σας εξ αγχιστείας συνεπλάκη μαζί σας, σημαίνει ότι θα έχετε προβλήματα με τη γυναίκα σας, την αδελφή σας ή τη μητέρα σας. Ακόμη, μπορεί να εμπλακείτε σε φιλονικία ανεξήγητη, να προκύψει δε και γκρίνια αδικαιολόγητη για λίγες μέ­ρες, έπειτα όμως θα επανέλθουν η γαλήνη και η αγάπη.