Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αγαθός

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι από την πολλή σας αγαθότητα παθαίνετε ζημιά, σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσετε το δόλο που μεταχει­ρίζεστε για να απατήσετε φίλο ή σύντροφο. Αν δείτε ότι σε κάποια περίσταση επιδείξατε αγα­θότητα και τώρα ανταμείβεστε, πρέπει να διπλα­σιάσετε την προσοχή σας, διότι κάποιος σας απατά. Αν δείτε ότι σας συνιστούν κάποιον ως αγαθό άνθρωπο, καλό είναι να λάβετε προφυλά­ξεις, διότι ενδέχεται να πέσετε θύμα κλοπής, και μάλιστα εντός της ημέρας.