Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγαμος

Αν είστε παντρεμένος και στο όνειρό σας εμφανίζεστε ως άγαμος, με το όνειρο αυτό έχετε ένα σημάδι ότι πρέπει να φροντίσετε ιδιαίτερα το σύντροφό σας· αν μάλιστα το πρόσωπο που ονειρεύεται είναι γυναίκα, ας λάβει καλά υπόψη της ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει την πι­θανότητα διαζυγίου. Ο ανύπαντρος, όμως, που βλέ­πει ότι είναι ανύπαντρος, ας ετοιμαστεί για γάμο· αν μάλιστα είναι γυναίκα, ας αρχίσει να ετοιμά­ζει τα προικιά. Το όνειρο σ’ αυτή την περίπτωση εί­ναι η πλέον αληθινή και ασφαλής προειδοποίηση.