Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Άγαλμα

Αν δείτε άγαλμα στο όνειρο σας  σημαίνει πως υπάρχει στασιμότητα συναισθημάτων και δραστηριοτήτων, η υγεία σας είναι καλή και σταθερή και στα επαγγελματικά σας μένουν τα ίδια εκτός άμα αλλάζει στάση που δείχνει αλλαγές. Αν δείτε στον ύπνο σας άγαλμα ανδρός, σημαίνει ότι κάποια ατυχία θα έχετε στην εργασία σας. Αν το άγαλμα παριστάνει γυναίκα, τότε το κακό που θα σας τύχει θα περιοριστεί σε κάποια ερωτική σας υπόθεση, στην ερωτική αποτυχία που θα αντιμετωπίσετε θα συντελέσει και ο φίλος ή η φίλη στους οποίους εκμυστηρευτήκατε το μυ­στικό σας. Η θέα του γυμνού αγάλματος σημαί­νει, εκτός από τα παραπάνω, ότι θα συμβούν πράγ­ματα στη ζωή σας που θα σας κάνουν να ντρέπε­στε. Αν δείτε όνειρο όπου το άγαλμα μιλάει ή κι­νείται ή δείχνει σημεία ζωής, κάποια κρυφή σας λύπη θα καταλήξει σε καλό. Αν δείτε ότι εσείς είστε άγαλμα, προσωρινή αδιαθεσία σάς απειλεί, οπότε πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας για να την προλάβετε.