Αν δείτε στο όνειρό σας ότι εί­στε αυτοκράτορας, να έχετε υπόψη σας πως μά­ταια όνειρα σας αποκοιμίζουν. Αν δείτε ότι μιλάτε με αυτοκράτορα, ταραχές και λύπες θα δοκιμά­σετε∙ αν ο αυτοκράτορας σας απειλεί, σημαίνει ότι έχετε εξασφαλίσει σπουδαία προστασία. Αν, τέ­λος, δείτε όνειρο με αυτοκρατόρισσα, ότι της μι­λάτε, θα χάσετε χρήματα.