Αν δείτε στον ύπνο σας τον εαυτό σας με αφτιά μεγαλύτερα από το συνηθισμένο μέγεθος, το όνειρο σημαίνει ότι θα δοκιμάσετε στη ζωή σας την ευτυχία και τη δόξα, συγχρόνως όμως ση­μαίνει ότι σας χαρακτηρίζει και κάποια αναι­σθησία. Αν δείτε αφτιά πολλά, σημαίνει ότι όλοι στο σπίτι εσάς υπακούουν και σας σέβονται∙ αν, όμως, αυτός που θα δει το όνειρο είναι υπηρέ­της ή κατώτερος υπάλληλος, θα υποστεί επίθεση του προϊσταμένου του, συνοδευόμενη από φοβε­ρές ύβρεις. Αν δείτε ότι καθαρίζετε τα αφτιά σας, καλή είδηση θα ακούσετε εντός της ημέρας∙ αν άλλου τα αφτιά καθαρίζετε, η ερμηνεία αναφέ­ρεται σ’ εκείνον. Όνειρο με αφτί σκισμένο ή δι­πλωμένο ή με οποιονδήποτε τρόπο πληγωμένο σημαίνει ότι θα προδοθούν τα μυστικά σας∙ αν μάλιστα το δείτε εντελώς κομμένο, σημαίνει ότι θα στερηθείτε την αγάπη των φίλων και των οι­κείων σας, άγνωστο γιατί. Αν δείτε ότι τα αφτιά σας είναι κλεισμένα, το όνειρο σημαίνει ότι κά­ποιο κακό μελετάτε και θα απατήσετε κάποιον που σας εμπιστεύεται∙ αν δεν πρόκειται για γυ­ναίκα, το όνειρο σημαίνει ότι μελετά να ενερ­γήσει με τρόπο που θα την εκθέσει. Αν δείτε ότι κάποιος καρπός, π.χ. όσπριο, έχει φράξει τα αφτιά σας, κληρονομιά απροσδόκητη θα σας έρ­θει. Αν ονειρευτείτε ότι έχετε αφτιά γαϊδάρου, υποδούλωση και εξευτελισμό δικό σας σημαίνει∙ αν δε είναι γυναίκα αυτή που θα το δει, ίσως ξυλοκοπηθεί από κάποιον, σύζυγο ή συγγενή. Αν δείτε ότι έχετε αφτιά λιονταριού ή άλλου ζώου, να γνωρίζετε ότι διάφοροι εχθροί σάς επιβου­λεύονται και σας πολεμούν με λύσσα. Αν ονει­ρευτείτε ότι σας τραβούν από το αφτί, έπαινο θα ακούσετε∙ αν, όμως, δείτε ότι εσείς σέρνετε κάποιον από το αφτί, σημαίνει ότι εσείς θα επαι­νέσετε εκείνον.