Αν δείτε ότι έχετε αφθονία αγαθών, σημαίνει ότι πιστέψατε πως εύκολα τακτοποιήσατε τις υποθέσεις σας απατάσθε όμως.