Αν δείτε ότι προσφέρετε τάμα σε άγιο ή εκκλησία, την ευλογία του Κυρίου θα έχετε, όπως επίσης χαρά και ευτυχία από την καλοσύνη σας και την αγαθότητά σας.