Αν ονειρευτείτε ότι σας παίρνουν αίμα, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρό­βλημα υγείας, ίσως δε κινδυνέψει και η περιου­σία σας∙ αν δείτε ότι εσείς κάνετε αφαίμαξη σε κά­ποιον άλλο, είναι φανερό ότι επιβουλεύεστε την περιουσία του.