Αν δείτε σε όνειρο ότι έχετε περιέλ­θει σε αφασία, σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε μυ­στικό που σας εμπιστεύτηκαν, κάποιος δε άνθρω­πος θα κινδυνέψει από την πράξη αυτή.