Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αδυναμία

Η αδυναμία στο όνειρο εξηγείται ως φυσική κούραση του σώματος και προδιάθεση για αρρώστια. Αν, μάλιστα, αυτός που το βλέπει εί­ναι μικρό παιδί και ονειρεύεται ότι αδυνατεί να περπατήσει και να τρέξει, σημαίνει ότι θα περά­σει σοβαρό κίνδυνο. Επίσης, και για τους γέρο­ντες είναι οπωσδήποτε δυσάρεστο αυτό το όνειρο. Το μανιάτικο χειρόγραφο προσθέτει ότι οι νέοι που βλέπουν πως πάσχουν από αδυναμία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πληγωθούν στον πόλεμο ή σε κάποια άλλη σύρραξη. Ευτυχώς, η ερμηνεία αυτή, η οποία ήταν απολύτως φυσική κατά τους χρόνους που έγραφε ο Μανιάτης ονειροκρίτης, σήμερα δεν είναι τόσο πιθανή.