Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αδιάθετος

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε αδιάθετος, κίνδυνος σοβαρός απειλεί την υγεία σας, τον οποίο όμως μπορείτε να αποφύγετε. Αν κάποιος σκέφτεται να ταξιδέψει και δει στον ύπνο του ότι είναι αδιάθετος, ας αναβάλει για λίγες μέρες το ταξίδι του, αν δεν είναι επείγον διαφο­ρετικά ας λάβει τις αναγκαίες προφυλάξεις.