Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αδεια

Αν δείτε σε όνειρο ότι λάβατε άδεια απουσίας από την εργασία σας, προσωρινή ανα­κούφιση σημαίνει από τις στενοχώριές σας. Αν είστε στρατιωτικός ή υπάλληλος, σημαίνει ανά­δειξη και προαγωγή.