Μεντιουμ Αρης

Όνειρο Αδέξιος

Αν ονειρευτείτε ότι είστε αδέξιος και ότι αδυνατείτε να κατορθώσετε οτιδήποτε, να γνω­ρίζετε ότι έχει εξανεμιστεί κάθε ελπίδα για επι­τυχία του σχεδίου σας, γι’ αυτό, αμέσως μόλις ανοί­ξετε τα μάτια σας, πρέπει να σκεφτείτε καλά τι σκοπεύετε να κάνετε, ώστε να περισώσετε τις ελ­πίδες που σας έχουν απομείνει.