Αν δείτε στο όνειρό σας άχυρα σπαρ­μένα γύρω τριγύρω στον αγρό, σημαίνει ότι σας παρουσιάζεται η κατάλληλη περίσταση για να κερδίσετε, πλην όμως πρέπει να εντείνετε τις προ­σπάθειες σας για να το πετύχετε∙ αν τα δείτε δε­μένα σε δεμάτια, το όνειρο αυτό κέρδη σίγουρα και ασφαλή σημαίνει∙ αν τα άχυρα που θα δείτε στο όνειρο είναι λίγα και σκόρπια, το όνειρο ση­μαίνει απώλεια χρημάτων και φτώχια∙ αν δείτε, όμως, ότι μαζεύετε, κρατάτε ή καίτε άχυρα, τι­μές θα σας αποδοθούν και ηθική αναγνώριση θα λάβετε.