Αν δείτε στον ύπνο σας τον εαυτό σας αχθοφόρο, κάποια σπουδαία προαγωγή θα λάβετε∙ αν δείτε άλλον ως αχθοφόρο, αυτός μεν θα γίνει φίλος και προστάτης σας, εσείς δε θα πε­ριέλθετε σε θέση οικτρή.