Αν δείτε απλώς στον ύπνο σας το μι­κρό αυτό όστρακο, σημαίνει ότι κάποια σοβαρή σκέψη σάς βασανίζει∙ αν δείτε ότι το ανοίγετε, ση­μαίνει ότι για την υπόθεση που σας απασχολεί βρήκατε λύση, και μάλιστα την πλέον κατάλληλη∙ αν δείτε ότι τρώτε αχιβάδες, σημαίνει ότι η ευφυΐα που διαθέτετε σας έχει σταθεί πολύτιμος βοηθός σε κάποια πολύ δύσκολη περίσταση.