Μελανια Μαγειας

Μαγικά Μελάνια
Παρακάτω θα αναφέρουμε πως μπορούμε να φτιάξουμε τα ανάλογα μαγικά μελάνια, για τη κάθε ημέρα της εβδομάδας που θα χρειαστούμε, για να χαράξουμε, με τις ανάλογες ειδικές μαγικές πένες τους εκάστοτε μαγικούς χαρακτήρες για να φέρουμε εις πέραν με απόλυτη επιτυχία την όποια μαγική εργασία θέλουμε να εκτελέσουμε.