Λυσιμο Μαγειας Ιερο Κορανι

Λύσιμο Μαγείας βασισμένο στο Ιερό Κοράνι.

Με την δύναμη από το Ιερό Κοράνι το Μέντιουμ Άρης σας παρουσιάζει ένα από τα πιο ισχυρά λυσίματα μαγείας !

Αρνητικές επιρροές και κακόβουλες μεταφυσικές επιθέσεις εις βάρος σας. Από ανταγωνιστές τόσο στον ερωτικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό ή κοινωνικό. Άτομα που δεν βρήκαν άλλο τρόπο να σας βλάψουν και κατέφυγαν σε μαγικές μεθόδους !