Λειτουργούν πραγματικά τα μαγικά ξόρκια

Λειτουργούν πραγματικά τα μαγικά ξόρκια. Βιβλίο Μαγείας Ταρωτώ.