Το Μέντιουμ Άρης και η Σχολή Μαγείας Ταρωτώ παρουσιάζουν μια σειρά από υλικά μαγείας και εργαλεία μαγείας – εργαλεία βωμού. Για επαγγελματίες μάγους αλλά και για ερασιτέχνες. Γνήσια υλικά και εργαλεία μαγείας.
Εργαλεία Βωμού για κάθε μαγική σας πράξη.
Υλικά Μαγείας για την ενεργοποίηση των υλικών σας αλλα και μαγικά θυμιάματα για τις επικλήσεις πνευμάτων και ενεργειών.