Οι Ψαλμοί του Δαυίδ.

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ. Η Σωστή αρίθμηση, ταξινόμηση και η χρήση των ψαλμών. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Παλαιάς Διαθήκης, Ψαλμοί του Δαυίδ.