Γιατί αποτυγχάνουν κάποια ξόρκια

Γιατί αποτυγχάνουν κάποια ξόρκια. Βιβλίο Μαγείας Ταρωτώ.