Μαγικά Φυλαχτά

Μαγικά Φυλαχτά Το Μέντιουμ Άρης στο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες κατασκευάζει Προσωπικά Πανίσχυρα Χειροποίητα Φυλαχτά για κάθε επιθυμία Ενεργειακά Φυλαχτά

ΦΥΛΑΧΤΑ ΤΑΡΩΤΩ

 

Τα Πανίσχυρα Φυλαχτά του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες κατασκευάζονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Είναι Χειροποίητα και ενεργοποιούνται στον ιερό βωμό του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες. 

Στο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες θα βρείτε και Ενεργειακά  Φυλαχτά από ημιπολίτιμους λίθους και ευγενή μέταλλα.

ΦΥΛΑΧΤΑ ΤΑΡΩΤΩ

Τα Χειροποίητα Φυλαχτά του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες είναι προσωπικά για τον κάθε ένα ξεχωριστά και κατασκευάζονται στοχεύοντας στις επιθυμίες του κατόχου. Τα Φυλαχτά του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες ΔΕΝ είναι προϊόντα χονδρεμπορίου.

Τα Φυλαχτά του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες είναι προσωπικά, ονομαστικά, το κάθε ένα είναι μοναδικό γιατί κατασκευάζονται στο χέρι από το Μέντιουμ Άρης σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Για το κάθε Φυλαχτό αφιερώνεται τουλάχιστον 7 ημερών προσωπική εργασία τόσο για την δημιουργία των σφραγίδων όσο και για την ενεργοποίηση τους.

Ο χρόνος που απαιτείται για την δημιουργία ενός Προσωπικού Χειροποίητου Φυλαχτού από το Μέντιουμ Άρη κυμαίνεται από 2 έως 24 ημέρες ανάλογα πάντα τις φάσεις τις σελήνης. 

Τα Ενεργειακά Φυλαχτά του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες είναι από προμηθευτή που εγγυάται την γνησιότητα και την Άριστη Ποιότητα των πετρωμάτων τόσο σε υλικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο. 

ΦΥΛΑΧΤΑ ΤΑΡΩΤΩ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΥΛΑΧΤΑ
ΦΥΛΑΧΤΑ ΛΙΘΟΙ