ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΑΣ

/ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΑΣ/
19 12, 2017

Αναζητώντας Αυθεντικές Υπηρεσίες Μαγείας

Αναζητώντας Αυθεντικές Υπηρεσίες Μαγείας Αναζητώντας Αυθεντικές Υπηρεσίες Μαγείας. Βιβλίο Μαγείας και Γνώσης από το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες. Αυθεντικές Υπηρεσίες Μαγείας Ταρωτώ ! ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΑΡΗΣ [...]

16 04, 2018

Προσευχή Αγίας Ξενίας

Προσευχή Της Αγίας Ξενίας Προσευχή της Αγίας Ξενίας. Προσευχή για λύσιμο μαγείας. Ισχυρή προσευχή για προστασία και απαλλαγή από αρνητικές ενέργειες. Μνησθητι Κύριε των επικαλουμένων δούλων «όνομα πάσχοντος» Δια [...]

18 12, 2017

Μαγικά Καπνίσματα

Μαγικά Καπνίσματα Μαγικά Καπνίσματα Για να έχουν επιτυχία οι διάφορες μαγικές εργασίες μας και να έχουν τη καλύτερη έκβαση της υποθέσεως μας, και να πάρουμε τη μέγιστη εύνοια [...]