τραπουλα χαλ

Τραπουλα χαρτομαντειας Χαλ. Αυθεντική με την πιστοποίηση της.