Rubus Τουρκίας

  • Rubus Τουρκίας

Rubus Τουρκίας

30.00

Rubus Τουρκίας

Product Description

Rubus Τουρκίας

Εργαλείο για κάθε μάγο.

Μαγικό βότανο που χρησιμοποιείται για μαγικές εργασίες και ενίσχυση των μαγικών βοτάνων.

Μαγικό Βότανο Rubus

Το μαγικό αυτό βότανο υπάγεται στην κατηγορία των εργαλείων μαγείας και των υλικών μαγείας αφού δεν μπορεί να καεί μόνο του σε κάποια μαγική εργασία.

Μαγικό Βότανο Rubus είναι γνωστό και ως Βάτος. Ο κορμός είναι γεμάτος αγκάθια και τα φύλλα του πριονωτά.

Η μαγική ιδιότητα είναι ότι πολλαπλασιάζει την δραστικότητα των μαγικών υλικών σε κάθε μείγμα.

Προϊόν Τουρκίας