Πλανητικό Έλαιο Ερμή

  • Πλανητικο ελαιο ερμη

Πλανητικό Έλαιο Ερμή

20.00

Πλανητικό Έλαιο Ερμή

Product Description

Πλανητικό Έλαιο Ερμή

Πονηρός, Έξυπνος και Γρήγορος. Με την χρήση του λόγου πείθει εύκολα και ολοκληρώνει τις δουλείες του, πάντα προς όφελος του! Αυτά μας προσφέρει το μαγικό Πλανητικό έλαιο Ερμή. 

Πανίσχυρο μείγμα αιθέριων ελαίων που αντιστοιχούν στον πλανήτη Ερμή.

Το μαγικό αυτό πλανητικό έλαιο παρασκευάζεται κάτω από αυστηρές διαδικασίες και χρόνους.

Σε ημέρα Ερμή αλλά και πλανητικές ώρες που αντιστοιχούν στον Ερμή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Την παρασκευή αλλά και την ενεργοποίηση του.

Το πλανητικό έλαιο Ερμή χρησιμοποιείται σε μαγικές εργασίες αλλά και στην καθημερινότητα μας για συγκεκριμένο σκοπό.

Στην καθημερινότητα μας και σε πλανητικές ώρες Ερμή φοράμε το μαγικό πλανητικό έλαιο σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος μας όταν έχουμε να ολοκληρώσουμε μια προφορική ή γραπτή εργασία. Ακόμα και όταν μπαίνουμε σε κατάσταση προφητείας μας είναι απαραίτητο!

Ακόμα έχει χρήση σε μαγικά ξόρκια και εργασίες μαγείας που έχουν να κάνουν με γρήγορη διεκπεραίωση θέματος!

Το πλανητικό έλαιο Ερμή, έρχεται στα χέρια σας ενεργοποιημένο !