Μαγικός Πάπυρος Τύχης

//Μαγικός Πάπυρος Τύχης
  • ΞΟΡΚΙΑ

Μαγικός Πάπυρος Τύχης

300.00

Μαγικός Πάπυρος Τύχης

Product Description

Μαγικός Πάπυρος Τύχης

Μαγικός πάπυρος τύχης για μαγικές εργασίες και μαγικά ξόρκια. Χειροποίητος για να απογειώσει κάθε μαγική εργασία προσέλκυσης τύχης.

Μαγικός πάπυρος για τύχη κατασκευασμένος με ειδικά μαγικά μελάνια.

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον μαγικό πάπυρο ;

Ο μαγικός πάπυρος για τύχη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μαγική εργασία για τύχη.

Πώς χρησιμοποιώ τον μαγικό πάπυρο ;

Ο μαγικός πάπυρος έχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Τι περιέχει ο μαγικός πάπυρος ;

Ο μαγικός πάπυρος περιέχει χειρόγραφα όλα τα μαγικά σύμβολα και μαγικές σφραγίδες που απαιτούνται για την εκάστοτε μαγική εργασία. Ο μαγικός πάπυρος είναι χειρόγραφος – χειροποίητος και κατασκευάζεται για τον κάθε ένα ξεχωριστά !

Τον χειροποίητο μαγικό πάπυρο τον χρησιμοποιώ μόνο μια φορά ;

Όχι ! Για την ίδια μαγική εργασία τον χρησιμοποιείται όσες φορές θέλετε ! Προσοχή ! Μόνο για επανάληψη της ίδιας μαγικής εργασίας !

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Μέντιουμ Άρης