Μαγικός Πάπυρος Χωρισμού

//Μαγικός Πάπυρος Χωρισμού
  • ΞΟΡΚΙΑ

Μαγικός Πάπυρος Χωρισμού

300.00

Μαγικός Πάπυρος Χωρισμού

Product Description

Μαγικός Πάπυρος Χωρισμού

Μαγικός πάπυρος χωρισμού για καταστροφή και διάλυσης σχέσης ή γάμου. Χειρόγραφος με ειδικά μαγικά μελάνια από το Μέντιουμ Άρης.

Μαγικός πάπυρος χωρισμού και διάλυση σχέσης ή γάμου κατασκευασμένος με ειδικά μαγικά μελάνια.

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον μαγικό πάπυρο ;

Αυτό τον μαγικό πάπυρο τον χρησιμοποιούμε σε μαγικές εργασίες για χωρισμό και διάλυση σχέσης.

Πώς χρησιμοποιώ τον μαγικό πάπυρο ;

Ο μαγικός πάπυρος έχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Τι περιέχει ο μαγικός πάπυρος ;

Ο μαγικός πάπυρος είναι ονομαστικός για τα άτομα που θα εκτελεστεί και το μαγικό ξόρκι. Περιέχει όλα τα απαραίτητα καταστροφικά πνεύματα που απαιτούνται για αυτή την μαγική εργασία.

Τον χειροποίητο μαγικό πάπυρο τον χρησιμοποιώ μόνο μια φορά ;

Όχι ! Αυτόν τον μαγικό πάπυρο τον χρησιμοποιείται όσες φορές θέλετε για το ίδιο ξόρκι ή για τα ίδια άτομα γα τα οποία είναι κατασκευασμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Μέντιουμ Άρης

Το προϊόν αυτό απευθύνεται μόνο σε έμπειρα άτομα που ασχολούνται με την μαγεία σε επαγγελματικό επίπεδο.