Κερί Καβείρων

//Κερί Καβείρων
  • Κερί Καβείρων

Κερί Καβείρων

15.00

Κερί Καβείρων

Κατηγορία: Ετικέτα:

Product Description

Κερί Καβείρων

Μαγικό κερί για προστασία και ενεργειακό καθαρισμό. Ειδικό κερί που το χρησιμοποιούμε σε εργασίας για λύσιμο και απομάκρυνση αρνητικών επιρροών.

Μαγικό κερί για Προστασία και ενεργειακό καθαρισμό, Κάβειροι. 

Αυτό το μαγικό κερί ειδικής χρήσης είναι αποκλειστική παραγωγή του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.

Το μαγικό κερί Κάβειροι έχει ειδικό μαγικό πάπυρο που απεικονίζει σύμβολα προστασίας.

Ειδικό μαγικό κερί για χρήση σε μαγικές εργασίες και μαγικά ξόρκια για λύσιμο μαγείας, προστασία και ενεργειακό καθαρισμό.

Η Ελληνική Μαγεία στο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.