Κερί Ερμής

//Κερί Ερμής
  • Κερί Ερμής

Κερί Ερμής

15.00

Κερί Ερμής

Κατηγορία: Ετικέτα:

Product Description

Κερί Ερμής

Μαγικό Κερί Αγάπης Με Μαγικό Πάπυρο Που Απεικονίζει το σύμβολο του θεού Ερμή. Ειδικό Μαγικό Κερί Για Μαγικές Εργασίες προόδου και επαγγελματικές υποθέσεις.

Μαγικό κερί για Επαγγελματικές Υποθέσεις και για Δραστηριότητα,  Ερμής

Αυτό το μαγικό κερί ειδικής χρήσης είναι αποκλειστική παραγωγή του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.

Το μαγικό κερί Ερμής έχει ειδικό μαγικό πάπυρο που απεικονίζει το σύμβολο του Θεού Ερμή. Ισχυρές δονήσεις εκπέμπονται κατά την καύση.

Ειδικό μαγικό κερί για χρήση σε μαγικές εργασίες και μαγικά ξόρκια για πρόοδο και υποθέσεις εργασίας που απαιτούν ταχύτητα και ξεμπλοκάρισμα. 

Η Ελληνική Μαγεία στο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες.