Ηazanbel Τουρκίας

  • Hazanbel Τουρκιας

Ηazanbel Τουρκίας

50.00

Ηazanbel Τουρκίας

Product Description

Hazanbel Τουρκίας

Μαγικό βότανο απαραίτητο για όποιον ασχολείται με την μαγεία.

Ενισχύει τις εργασίες και τα βότανα του καθαρισμού και της επίλυσης μαγείας.

Μαγικό Βότανο Hazanbel Τουρκίας.

Μαγικό εργαλείο για κάθε έναν που ασχολείται με την μαγεία.

Το μαγικό βότανο Hazanbel κατά την καύση του μας προστατεύει από “επιθέσεις” την ώρα που εκτελούμε μια αρνητική μαγική εργασία και κάνουμε επίκληση σε επιθετικά πνεύματα.

Το μαγικό αυτό βότανο ενισχύει και τα μπουχούρια για λύσιμο μαγείας.

Προϊόν Τουρκίας