Λιβάνια για καθαρισμό και λύσιμο

Χειροποίητο μείγμα από λιβάνια για λύσιμο και καθαρισμό.